Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Drukuj

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej realizowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, który służy do udostępniania w sieci Internet informacji publicznej.

Publikowane informacje zgromadzone są w Menu Głównym, Menu-Informacje oraz Menu-O Biuletynie. Menu zostało podzielone na różne działy tematyczne. Wybranie jednej z pozycji z menu spowoduje wyświetlenie podmenu lub treści podstrony. Każda informacja podawana w biuletynie opatrzona jest datą jej publikacji, datą ostatniej aktualizacji, danymi osoby odpowiedzialnej za jej treść. Informacje podawane w BIP można wydrukować.

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie posiada również moduł wyszukujący (w lewym dolnym rogu), który pozwala na szybkie i sprawne odnalezienie poszukiwanej informacji. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym, w miejsce napisu "Szukaj...", wpisać poszukiwany wyraz lub wyrażenie i nacisnąć ENTER.