Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Status prawny

Status prawny

Drukuj

 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie   działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),  zwanej dalej  „ustawą”,
        
2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206),

3) innych obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do Inspekcji Farmaceutycznej, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii    (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów odrębnych,

4) statutu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

5) statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie,

6) regulaminu, który określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiego  Inspektoratu.

 

Wytworzyła: Monika Wołosz 08-01-2009

Zmieniła : Monika Wołosz 22-10-2010

Załączniki:
Regulamin organizacyjny WIF w Szczecinie [Regulamin organizacyjny WIF w Szczecinie ]107 Kb
Satut Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie [Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie ]48 Kb