Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Kompetencje i przedmiot działalności

Kompetencje i przedmiot działalności

Drukuj

Do zadań Inspekcji Farmaceutycznej wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat należy sprawowanie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego, a w szczególności:

1) wydawanie decyzji oraz podejmowanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym, a także postępowaniu egzekucyjnym, określonych w ustawie,
2) kontrolowanie aptek, hurtowni i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny lub hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
3) kontrolowanie warunków transportu, przeładunku oraz przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawnych w zakresie działalności aptek lub punktów aptecznych,
5) kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach,
6) kontrolowanie właściwego oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz reklamy produktów leczniczych,
7) kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami kategorii 1,  a w szczególności:
   a) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1,
   b) sprawowanie nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wydawaniem z aptek środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i    preparatów zawierających te środki lub substancje,
   c) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem i obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami z kategorii 1 w hurtowniach    farmaceutycznych, składach celnych i konsygnacyjnych,
   d) wyrażanie zgody na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub    substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P przez zakład opieki zdrowotnej, gabinet lekarski i zakład leczniczy dla zwierząt,
   e) wydawanie zezwoleń na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających grup I-N, II-N, III-N, substancji psychotropowych z grupy    II-P, III-P, IV-P lub prekursorów kategorii 1 przez jednostkę naukową w zakresie swojej działalności statutowej,
   f) wyrażanie zgody na zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P,
8) opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny oraz inną placówkę obrotu pozaaptecznego, a także hurtownię farmaceutyczną, skład    celny lub konsygnacyjny oraz komorę przeładunkową,
9) prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych oraz punktów aptecznych,
10) sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu,
11) współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji,
12) współpraca z samorządem aptekarskim w zakresie:
    a) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceuty,
    b) sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych,
    c) wyrażania zgody na przedłużenie okresu kierowania apteką przez osobę prowadzącą aptekę, która przekroczyła wiek emerytalny,
13) współpraca z samorządem lekarskim, lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi,
14) wydawanie opinii dotyczących aptek, w których może być odbywana praktyka zawodowa oraz inne przeszkolenia,
15) realizacja zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.     Nr 241, poz. 2416 ze zm.).

 

Wytworzyła: Monika Wołosz 08-01-2009

Zmieniła: Monika Wołosz 22-10-2010

 

Poprawiony: piątek, 22 października 2010 11:56