Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Drukuj

 

  1. Wojewódzki  Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
  2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje w sprawach skarg i wniosków dwa razy w tygodniu,  w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 iw  czwartki  w godzinach od 13.00 do 15.00.
  3. Wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego oraz inne sprawy należące do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego przyjmowane są w  sekretariatach w Szczecinie i Koszalinie w godzinach  pracy Inspektoratu i Delegatury w Koszalinie.
  4. Sprawy wpływające do Inspektoratu załatwiane są  w kolejności zgłoszeń, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego oraz przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
  5. Zasady składania wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego oraz załączniki do wniosku określone są w art. 100 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Przygotowane są   zunifikowane procedury szczegółowo określające tryb postępowania w sprawie udzielania ww. zezwoleń.  Procedury te zostały udostępnione na łamach BIP .

 

Wytworzyła: Monika Wołosz 08-01-2009 r.

Zmieniła: Monika Wołosz 06-08-2013 r.