Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie prowadzi rejestry:

1.  Zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych  funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego - rejestr dostępny w pokoju 150 siedziby

2.  Ewidencji placówek podlegających kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie i Delegatury WIF w Koszalinie:

- Aptek ogólnodostępnych,

- aptek szpitalnych,

- punktów aptecznych,

- hurtowni farmaceutycznych,

- sklepów prowadzących obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi dozwolonymi do sprzedaży pozaaptecznej,

2.  Zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego,

3. Zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych na terenie województwa zachodniopomorskiego,

4. Książek Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych,

5.  Książek kontroli  środków odurzających i substancji psychotropowych.

Prowadzenie powyższych rejestrów i ewidencji odbywa się z zachowaniem wymagań, jakie nakładają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym prowadzone jest Archiwum Zakładowe, w którym są zgromadzone dokumenty od 1993 roku. Zasady udostępniania akt określa ustawa o dostępie do informacji publicznej, prawo prasowe oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Wytworzyła: Monika Wołosz 08-01-2009 r.

Zmieniła: Monika Wołosz 01-10-2010 r.

Poprawiony: czwartek, 06 czerwca 2013 10:56